Gå til forumet! →

Vi i Tili:ut svarer deg på alt du lurer på innen rus, psykisk helse, seksualitet og kriminalitet.

Rus

Hva er rus? Når er man avhengig?

Vold

Hva er forskjellen på psykisk og fysisk vold? Hvilke rettigheter har barn og unge som utsettes for vold?

Psykisk helse

Hva er psykisk helse og hvordan påvirker den oss?
© Copyright - Tili:ut - Logg inn